Rahasia Menuju Sukses ESQ 165 "Spesial Idul Fitri" di TVOne


Saksikan !

Dr.H.C Ary Ginanjar Agustian bersama Prof. Gumilar Rusliwa Somantri (Rektor UI) & Dr.H.C AM. Fatwa di TVOne dalam acara Rahasia Menuju Sukses ESQ 165 "Spesial Idul Fitri"

Sabtu-Minggu, 11-12 September
Pukul 19.00 WIB s/d 21.00 WIB.

Salam 165

Senin, 02 Agustus 2010

KAJIAN TERHADAP FIQH HADITH “ISLAM, IMAN DAN IHSAN” DALAM MODEL LATIHAN ESQ WAY 165

oleh:

Dr. Adnan Mohamed Yusoff
Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin
Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Berikut ini adalah artikel yang ditulis oleh Dr. Adnan Mohamed Yusoff dan Dr. MOhd Fauzi Mohd Amin dari Fakulti Pengajian Qur'an dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Dalam artikel ini, diulas mengenai fiqih hadits "Islam, Iman dan Ihsan" dalam training ESQ dan sebagai kesimpulan disampaikan bahwa:

"Dari perbincangan ini dapatlah disimpulkan bahawa Model ESQ Way 165 merupakan suatu usaha keras pengasasnya untuk mengislamisasikan ilmu perlatihan modal insan menggunakan prinsip-prinsip, serta amalan-amalan yang menjadi asas pegangan serta rutin harian setiap individu muslim. Malah jika diteliti model ini secara menyeluruh, tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa pengasasnya berjaya mengadunkan nas-nas dari Quran dan Sunnah mengikut pengkajiannya berkaitan pengurusan sumber manusia dengan kajian modern dalam bidang ini, sehingga berjaya membina sebuah model yang unik dan lebih mantap dari apa yang dikemukakan oleh sarjana barat. Ini adalah kerana kajian oleh sarjana barat hanya terbatas kepada nilai-nilai duniawi dan tetap terbatas dalam kerangka kemanusiaan tanpa menembusi hakikat pengabdian diri kepada Ilahi. Hanya dengan merujuk kepada petunjuk serta hidayah yang digariskan oleh Quran dan Sunnah, kesempurnaan sejati pada nilai yang dihasratkan dalam sumber manusia dapat dicapai secara hakiki. Penelitian terhadap fiqh hadis Islam, Iman dan Ihsan ini dari turath para ulama sehingga menjadi sumber inspirasi terhadap pembinaan model ini bersesuaian dengan kedudukan hadis ini sebagai Umm al-Sunnah seperti yang telah dihuraikan oleh para ulama terdahulu"

Baca Selengkapnya >>>